Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

KLK:n puheenjohtaja vaihtui – 2010/5

Pirjo Knuuttila (vas) ja Sointu Ihatsu-Mattila

Pirjo Knuuttila (vas.) ja Sointu Ihatsu-Mattila

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry (KLK) valitsi kokouksessaan 22.5.2010 uudeksi puheenjohtajaksi Pirjo Knuuttilan Lahdesta. Yhdistyksessä 12 vuotta puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut Sointu Ihatsu-Mattila jätti tehtävänsä ”tehdäkseen tilaa uudelle”. Hänet valittiin edelleen johtokuntaan Knuuttilan jäljellä olevaksi kaudeksi eli vuoteen 2011.

Uudistuksia KLK:ssa on tehty Ihatsu-Mattilankin puheenjohtajuuskautena. Merkittävin niistä tapahtui vuonna 2003, jolloin KLK teki sopimuksen Vapaakirkon lähetystoimiston kanssa osa-aikaisen sihteerin työpanoksen ostamisesta lähetystoimistolta ja samalla yhdistyksen kirjanpito siirtyi SVK-palvelun hoitoon. Nämä toimenpiteet ovat mahdollistaneet KLK:n toiminnan kasvun ja kehityksen, mikä työn laajetessa ei vapaaehtoisvoimin ollut enää mahdollista.

Yhteistyö voimaannuttaa

Pirjo Knuuttila on ollut jäsenenä KLK:n johtokunnassa viimeiset kolme vuotta. Johtokuntatyöskentelyn lisäksi hänellä on laajempaakin kokemusta kummilapsitoiminnasta. Työskennellessään Nepalissa 1990-2000-luvuilla hän toimi yhdyshenkilönä KLK:n ja kolmen paikallisen yhteistyökumppanin välillä.

Tuore puheenjohtaja kertoo ajatuksistaan uuden tehtävänsä edessä:

– Haluan olla mukana KLK:n työssä, koska tiedän voivani auttaa monia lapsia luotettavasti. Eläessäni perheeni kanssa Nepalissa halusin antaa apua lähellä asuvien hyvin köyhien lasten tilanteeseen. Itse olisin voinut auttaa vain sen hetken nälkään ja vaatteiden puutteeseen, mutta KLK:n toiminta mahdollisti tulevaisuuden näille lapsille. Olen esimerkiksi nähnyt, kuinka katuojasta löydetty lapsi on nepalilaisen kristityn perheen ja suomalaisen kummin avulla kasvanut nuoreksi mieheksi, joka haluaa elämällään palvella Jumalaa. Mielestäni on erittäin tärkeää, että KLK:n toiminta on osa Vapaakirkon lähetystyötä.

– Yhdistyksen puheenjohtajana haluan vahvistaa yhteistyötä KLK:n ja paikallisten yhteistyökumppaneiden välillä. Koen, että tällainen yhteistyö antaa ”työvälineitä” ja voimaannuttaa paikallisia kristittyjä sosiaaliseen vastuuseen. Haluan tukea kummilapsisihteerin ja johtokunnan työtä esim. tiedotuksen kehittämisessä.

Pirjo Kuosmanen

Palaa