Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Turvalliset puitteet helpottavat koulunkäyntiä – 2013/6

Mina Giri on 26-vuotias sosiaalialan opiskelija Pokharasta, Nepalista. Hän on nuoresta saakka auttanut ja aikuistuttuaan myös työskennellyt Children Development Projectin (CDP) koululaisasuntolassa. Kevään aikana hänellä oli tilaisuus tutustua Suomessa lasten parissa tehtävään työhön.

Mina 1CDP:n asuntolassa asuu 16 lasta ja nuorta, joista osa on Pokharasta ja osa köyhistä syrjäkylistä. Kylät ovat huonojen teiden takana usean tunnin ajomatkan päässä kaupungista. Jotkut lapsista ovat orpoja, mutta monet ovat perheistä, jotka elävät äärimmäisessä köyhyydessä. Asuntola tarjoaa heille turvalliset ja asianmukaiset puitteet koulun käyntiin. Lapset ja nuoret käyvät koulua kaupungin eri kouluissa.

Mina työskentelee asuntolan vastaavana. Hän huolehtii siitä, että lapset ehtivät ajoissa kouluun, tekevät läksynsä, osallistuvat ikätasolleen sopiviin tehtäviin (siistiminen, kasvihuoneen hoito) ja pesevät omat ruokailuastiansa ja vaatteensa. Näin lapset eivät laitostu vaan oppivat vastuisiin, joita heidän ikätovereillaan on omissa kodeissaan. Lapsille on myös ohjattua harrastustoimintaa sekä asuntolassa että paikallisessa Naya Gaun seurakunnassa.

Mina 2Maalis-kesäkuussa Mina Giri tutustui perhekotityöhön Suomessa. Hänen mielestään lapset Suomessa ja Nepalissa ovat pohjimmiltaan samanlaisia, vaikka käytöksessä on kulttuurin mukaisia eroja. Se häntä hämmästytti, kuinka monta työntekijää on perhekodissa, jossa asuu vain muutama lapsi. Heidän omassa asuntolassaan on tultava toimeen pienellä henkilökunnalla.

Suomessa ollessaan Mina tapasi myös CDP:n yhteistyökumppanin, Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:n (KLK) johtokunnan. CDP ja KLK ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2003. KLK:n kummit tukevat asuntolassa asuvien lasten koulutusta, mutta myös kymmenet kotona asuvat ja kyläkouluja käyvät lapset saavat kummitukea KLK:n kautta. Mina osallistuu myös tähän KLK:n tukemaan kyläkoulujen kehittämishankkeeseen, jossa kylissä asuvien lasten tarpeita kartoitetaan ja jo kummituen piirissä olevia koululaisia käydään tapaamassa.

Pirjo Kuosmanen

Palaa