Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Viidakkoalueen lapset Ecuadorissa

Kummiksi HANKKEELLE tästä

BVAIPEE (La Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador) on ecuadorilainen kirkko, jolla on paikallisseurakuntia eri puolilla maata. Bellavista Altassa sijaitseva Alfa ja Omega –seurakunta tekee työtä Napon jokivarren viidakkoalueella asuvien ihmisten keskuudessa. KLK on tehnyt yhteistyötä IPEE-kirkon kanssa vuodesta 2008 ja vuonna 2016 alkoi kummiohjelma yhteistyössä Alfa ja Omega –seurakunnan kanssa.

monenlaisia haasteita

Seurakunnan lapsityön piirissä on noin 70-100 lasta Bellavista Altasta ja sitä ympäröivistä kylistä. Kyläyhteisöjen maantieteellisestä sijainnista ja työttömyysongelmasta, päättäjien välinpitämättömyydestä ja väestön elintottumuksista johtuen perheiden sosioekonominen tilanne on haastava.Siksi seurakunta kokee tarpeelliseksi tukea myös lasten koulutusta, terveyttä ja ravitsemusta.

Oppilaitosten akateeminen taso alueella on hyvin matala, koska opettajat ovat alikoulutettuja (usein vain ylioppilastutkinnon suorittaneita), ja koska opetusmateriaaleja ei ole saatavilla. Esimerkiksi Bellavista Altan 40 lapsen ja kuuden vuosiluokan kyläkoulussa on vain kaksi opettajaa. Lisäksi alueen lapset ovat aliravittuja.

tukiopetusta, ruokaa ja tarvikkeita

Vuonna 2016 alkaneessa kummiohjelmassa lapsille tarjotaan 1-2 kertaa viikossa tukiopetusta ja ravitseva lounas. Seurakunta on jo rakentanut talon, jossa on keittiö sekä toiminta- ja ruokailutiloja, joita voidaan käyttää tarkoitukseen. Lisäksi lapsille ostetaan koulutarvikkeita ja heitä avustetaan koulupuvun hankinnassa, esim. ostamalla kengät. Samoin avataan pieni tarvikelainaamo, josta lapset saavat määräajaksi käyttöönsä harppeja, laskimia, koulukirjoja ja muuta tarpeellista.

Koska alueen kouluissa ei ole opetusmateriaaleja, tarkoituksena on hankkia myös tietokone ja Internet-yhteys, joiden turvin lapset voisivat tehdä koulutehtäviään. Lapset ja varhaisnuoret opiskelevat alueen eri kouluissa, ala- ja yläkoulun luokilla.

MYÖS KERTALAHJOITUSMAHDOLLISUUS

Tähän hankkeeseen voi lahjoittaa myös kertaluontoisesti/satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Pankkitili:
Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry
IBAN FI62 8000 1401 8129 96
BIC DABAFIHH
Viitenumero: 30070

Keräyslupa RA/2018/915. Poliisihallitus 12.10.2018.
Voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.