Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Odharen kyläkoulun kehittäminen Nepalissa

Kummiksi hankkeelle tästä

Odharen kyläkoulussa on esikoulu ja luokat 1-6.

KLK:n nepalilaiset yhteistyökumppanit pyrkivät aktiivisesti kehittämään syrjäseutujen kouluja, jotta kaukaisissa tai vaikeiden kulkuyhteyksien takana sijaitsevissa kylissä lapsilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet peruskoulutukseen kaupungissa asuvien ikätovereidensa kanssa.

Apuopettaja JA tukiopetusta

Creative Children Development Programme (CCDP) on tukenut jo vuosia köyhistä köyhimpien perheitä ja erityisesti niiden koululaisia Pokharan kaupungin syrjäisissä ympäristökylissä, mutta työtä halutaan vahvistaa.

Odharen kylän vaatimattoman kyläkoulun toimintaa on kehitetty mm. palkkaamalla sinne apuopettajia, jotka antavat lapsille tukiopetusta koulupäivien jälkeen.

Koululle hankitaan hankevaroilla opetus- ja harrastusvälineitä ja koulujen opettajia tuetaan heidän työssään.

UUSI KYLÄTALO

Odharen kylätalo valmistui syksyllä 2017.

KLK:n saaman, Odharen kyläkoulun kehittämiseen tarkoitetun lahjoituksen tuella CCDP rakensi v. 2017 Odhareen kylätalon, jossa lasten tukiopetus järjestetään. Talossa voidaan myös tarjota koululaisille ateriat ja järjestää heille harrastustoimintaa. Toisella

Kylän asukkaat saivat vesifiltterit.

lahjoituksella  kyläläisille hankittiin vesifilttereitä puhtaan juomaveden turvaamiseksi.

KLK:n maanjäristyskeräyksen tuotolla useat perheet ovat saaneet entisten risumajojensa tilalle

Risumajojen tilalle on rakennettu kivitaloja.

sementtiharkoista rakennetut talot, joissa on myös peltikatto.

CCDP:n kylähanke sisältää myös kyläläisille annettavaa opastusta tuloja tuottavaan toimintaan (income generating activities). Kyläläiset ovat saaneet kasvimaita, hedelmäpuita ja vuohia, jotka tuottavat ravintoa perheille. Kylätalon yhteyteen on perustettu hedelmätarha, josta voi saada tulevaisuudessa tuotteita myyntiin ja siten saada tuloja koko kylän hyväksi. Tähän kylähankkeeseen CCDP on saanut tukea Australiasta.

Hedelmätarhan istutuksia.

myös KERTALAHJOITUSmahdollisuus

Kyläkouluhankkeeseen voi lahjoittaa myös kertaluontoisesti/satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Pankkitili:
Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry
IBAN FI62 8000 1401 8129 96
BIC DABAFIHH
Viitenumero: 30025

Keräyslupa RA/2018/915. Poliisihallitus 12.10.2018.
Voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Keräystuotto käytetään vuoden 2021 loppuun mennessä.