Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

International Nepal Fellowship (INF) – Tukea leprasairaille

KUMMIKSI LAPSELLE TÄSTÄ
INF 1

Koululuokka Pokharassa.

TÄSSÄ KUMMIOHJELMASSA EI OLE LAPSIA VAILLA KUMMIA

Kristillinen nepalilainen järjestö International Nepal Fellowship toimii leprasairaiden parissa Pokharassa. Lepra on Nepalissa edelleen pelätty ja yhteisöstä eristävä sairaus. INF auttaa ja rohkaisee lepraan sairastuneita löytämään paikkansa tasaveroisina yhteiskunnan jäseninä ja pääsemään takaisin sisälle yhteisön sosiaaliseen verkostoon.

KLK tukee INF:n kautta niiden lasten koulunkäyntiä, joiden vanhemmat tai jotka itse ovat sairastuneet lepraan (joissakin tapauksissa johonkin muuhun sairauteen, kuten hiv/aids) tai ovat muusta syystä vammautuneet. Tuki on tarpeen, koska usein lepraan sairastunut menettää työnsä ja siten myös toimeentulonsa. Jotkut lapsista voivat käydä koulua kotoa käsin, mutta osa asuu asuntolassa tai sijaisperheessä, jossa he voivat paremmin keskittyä opiskeluun ja oppia monia hyödyllisiä taitoja.

INF:n tavoitteena on osoittaa Jumalan rakkautta ja huolenpitoa käytännön toimien, kuten monipuolisten terveyspalvelujen kautta, jotta ihmiset voisivat elää täysipainoista elämää yhteydessä Jumalaan, toisiinsa ja luontoon.

MYÖS KERTALAHJOITUSMAHDOLLISUUS

Tähän hankkeeseen voi lahjoittaa myös kertaluontoisesti/satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Pankkitili:
Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry
IBAN FI62 8000 1401 8129 96
BIC DABAFIHH
Viitenumero: 30083

Keräyslupa RA/2018/915. Poliisihallitus 12.10.2018.
Voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.