Hankekumppanilla on merkitystä – 2015/4

Opetus

Viime vuosina Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:n (KLK) toiminnassa on kummilasten kannattamisen ohella panostettu hankkeiden tukemiseen. Nepalissa Himalayan Community Development Centerillä (HCDC) on menossa Kyläkoulujen kehittämishanke, jota KLK tukee hankekummien antaman tuen ja keräysvarojen kautta.

HCDC osallistuu mm. lukio-opetuksen kehittämiseen lhomi-kansanryhmän asuinalueella Koillis-Nepalin vuoristossa. Lukio on lhomi-alueen ainoa ja aiemmin siinä oli luokkia 10. luokkaan asti. Kyläläisten aloitteesta lukioon on vuonna 2011 perustettu jatkoluokat 11-12, joiden suorittaminen mahdollistaa opinnot yliopistossa.

Nepalissa hallitus seuraa uusien jatkoluokkien toimintaa ensin muutamia vuosia. Seurannan ajaksi kyläläisten on itse hankittava kouluun opettaja ja maksettava hänen palkkansa. Mikäli oppilaiden koulumenestys katsotaan riittäväksi, koeajan jälkeen hallitus palkkaa jatkoluokkien opettajan. Päteviä opettajia vain on vaikea saada syrjäkylille vaatimattomiin oloihin.

Jatkoluokkien tason takaamiseksi lukion rehtori pyysi keväällä 2013 HCDC:n edustajaa Guru Lhomia järjestämään lukioon maisteritason opettajan. Heinäkuussa 2013 HCDC palkkasi KLK:n hanketuella opettajaksi maisteriksi valmistuneen nuoren miehen, Ghoka Chhedarin (osa palkasta tuli kylästä). Tuolloin 11. luokalla oli 17 ja 12. luokalla 11 oppilasta, joita hän opetti aamupäivisin. Iltapäivisin hän opetti yläkoulussa, jossa oli yli 300 oppilasta 18 eri kylästä.

Lukuvuoden aikana oppilaiden koulumenestyksessä tapahtui huomattavaa kehitystä. Oppilaista 91% läpäisi lukion loppukokeet, mikä on kaikkien aikojen ennätys koko vuoristoalueen valtion kouluissa. Kaksi lukion päättänyttä opiskelijaa sai hallituksen stipendin yliopistoon. Yläkoulussa 10. luokan suoritti 94,5 %, mikä on erittäin hyvä tulos.

Niinpä uuden lukuvuoden alkaessa huhtikuussa 2015 Nepalin hallitus palkkaa Ghoka Chhedarin kokoaikaiseksi opettajaksi lukioon. HCDC puolestaan palkkaa – kylän naisia valinnallaan rohkaisten – nuoren naisopettajan opettamaan kyläkoulujen oppilaita.

Kun uutta hanketta lähdetään tukemaan, paikallinen yhteistyökumppani on hankkeen onnistumisen kannalta avaintekijä. Hyvä suunnittelu ja määrätietoinen ponnistelu hankkeen toteuttamiseksi kysyvät aikaa, voimia, resursseja ja asialle antautumista. Näitä kaikkia yhteistyökumppanimme on osoittanut parantaakseen kylissä asuvien lasten koulutusmahdollisuuksia. Guru Lhomi on itse kotoisin alueelta ja ollut siellä aikoinaan opettajana. Hän, kuten toisetkin HCDC:n edustajat, tuntevat kyläolosuhteet ja tietävät parhaiten, millainen tuki kyläkouluille on vaikuttavinta.

Pirjo Kuosmanen