Kummiohjelma poistaa eriarvoisuutta – 2016/2

Tytto

Lehma on opiskelijatyttö Jaigaonista, Koillis-Intiasta. Viime keväänä hän valmistui lukiosta ja sai syksyllä opiskelupaikan yliopistosta. Lehman ollessa pikkutyttö hänen isänsä kuoli ja äiti jätti perheen. Kodinomainen koululaisasuntola Jaigaonissa on ollut Lehman koti yli kymmenen vuoden ajan. Asuntolaa ylläpitävistä sijaisvanhemmista ja toisista asuntolan lapsista ja nuorista on tullut hänen perheensä. Lehman asuminen asuntolassa, samoin kuin koulunkäynti ja pääsy jatko-opintoihin, on ollut mahdollista suomalaisten koulukummien tuella.

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry (KLK) aloitti koululaisten tukemisen Intiassa Himalajan Vapaakirkon (HVK) työyhteydessä 1980-luvun lopulla. Aluksi tuettiin vain muutamia koululaisia, mutta 2000-luvulla kummilapsitoiminta alueella on huomattavasti laajentunut. Koulutustukea saavat ovat vaatimattomalla kannatuksella työskentelevien HVK:n työntekijöiden lapsia ja muita seurakuntien toiminnan piirissä olevien vähävaraisten perheiden lapsia.

Suurperheille lasten koulutus on ylivoimaista

Perheet Intiassa ovat melko suuria. Kristityt pitävät usein huolta myös sairaista ja vanhoista sukulaisistaan, jotka asuvat heidän kodeissaan. Siten lasten koulutus muodostuu suurelle perheelle ylivoimaiseksi tehtäväksi ilman ulkopuolista tukea. Perinteisesti koulutus on katsottu poikien etuoikeudeksi, mutta kummituella yhä useammat tytöt ovat käyneet lukion ja jatkaneet opiskelua senkin jälkeen.

Maaseutukylissä ei useinkaan ole mahdollisuutta opiskella 10. luokkaa pidemmälle ja joissakin syrjäisissä kylissä on vain alakoulu. Siksi nuoret joutuvat käymään ylemmät luokat suurempien asutuskeskusten yksityiskouluissa. Tämä merkitsee joko pitkiä päivittäisiä koulumatkoja tai asuntolassa asumista.

Valtion kouluissa luokkakoot ovat ylisuuria ja opetuksen taso usein heikko. Yksityiskouluissa opetus on tasokkaampaa, mikä antaa paremmat edellytykset jatko-opinnoille. Luonnollisesti myös koulumaksut ovat niissä suuremmat. Kummituella katetaan koulumaksujen lisäksi koulutarvikkeet ja -puvut, tarvittaessa matkakuluja ja asuntolamaksut.

Lisää kummeja tarvitaan

KLK:lla on Himalajan Vapaakirkon kummiohjelmassa 77 lasta ja nuorta, joista 15 asuu Jaigaonin asuntolassa ja muutama muualla asuntolassa. Suurin osa käy koulua kotoa käsin. Vuosikymmenten aikana kymmenet nuoret ovat suorittaneet kummituen avulla vähintään peruskoulun oppimäärän – monet myös lukion.

Dawa on 6-vuotias esikoululainen Baksaduarista. Pojan isä työskentelee Himalajan Vapaakirkon evankelistana. Äiti pitää huolta kodista ja lapsista. Dawalla on kaksi veljeä ja sisko. Hän on yksi niistä lapsista, jotka ovat nyt kummia vailla. Hänen lisäkseen kuusi poikaa ja kuusi tyttöä HVK:n kummiohjelmasta odottaa kummitukea Suomesta.

Pirjo Kuosmanen