Miten koulutustuki hyödyttää lasta? – 2013/10

Eräs maailman johtavista ekonomisteista ja San Franciscon yliopiston taloustieteen professori Bruce Wydick jakaa hämmästyttävän uutisen liittyen pieneen valokuvaan, joka hänellä on jääkapin ovessaan.

Wydick kertoo, että häneltä kysyttiin usein: ”Mitä tällainen tavallinen ihminen voi tehdä auttaakseen köyhiä?” Useimmiten hän vastasi: ”Sponsoroi lapselle koulutus.” Hän itsekin oli koulukummi ja se tuntui hänestä hyvältä tavalta auttaa. Tiedemiehenä hän kuitenkin vaivaantui näistä kysymyksistä ja halusi pätevää tietoa koulutustuen merkityksestä lasten elämään.

Laaja tutkimus eri maanosissa

Koulussa 1

Muutamassa vuodessa Wydick sai yhteistyöhön ryhmän taloustieteen tutkijoita. He tekivät moniosaisen tutkimuksen seuraavista maista: Bolivia, Guatemala, Filippiinit, Intia, Kenia ja Uganda. Tutkimukseen osallistui yhteensä 10 144 lasta.

Tutkimustulokset osoittavat, että sponsoroiduilla lapsilla (lapset, joilla on koulukummi) on 27 – 40 % suurempi todennäköisyys käydä peruskoulu loppuun ja 50 – 80 % suurempi todennäköisyys saada yliopistokoulutus kuin lapsilla, joilla ei ole koulukummia. Sponsoroidut lapset saavat suuremmalla todennäköisyydellä palkkatyön ja he sijoittuvat toimistotyöhön 35 % useammin ei-sponsoroituihin lapsiin verrattuna. Sponsoroiduista lapsista tulee yleisesti opettajia, yhteisönsä johtajia tai seurakuntien johtajia.

itsetuntoa ja toivoa tulevaisuudesta

Piirustus

Köyhyys aiheuttaa lapsille hyvin alhaisen itsetunnon. Boliviassa, Indonesiassa ja Keniassa tehtiin tutkimus, jossa oli mukana 1320 lasta. Tutkimuksen kohteina olivat lapset, joilla on koulukummi jossakin länsimaassa. Heidän lisäkseen tutkimuskohteena olivat sisarukset, joilla ei ollut sponsoria sekä muita ei-sponsoroituja lapsia samasta yhteisöstä. Heiltä kysyttiin, kuinka he kokevat oman koulumenestyksensä ja minkä ammatin he haluavat aikuisena. Jokaisessa maassa sponsoroiduilla lapsilla oli merkittävästi korkeammat odotukset koulun ja aikuisuuden ammatin valinnan suhteen kuin lapsilla, joilla ei ollut sponsoria.

Jakarandan slummissa Indonesiassa tutkimukseen osallistui 288 sponsoroitua ja 252 ei-sponsoroitua lasta. Jokaiselle annettiin paperi ja 24 uutta värikynää. Heitä pyydettiin piirtämään kuva itsestään sateessa. Kuvat koodattiin ja niistä kaikista tarkastettiin samat 20 asiaa.

Ei-sponsoroituihin lapsiin verrattuna sponsoroidut lapset piirsivät useimmin itsestään kuvat väreillä ja piirsivät itselleen sateenvarjon. Ei-sponsoroidut lapset piirsivät itsensä useimmin laihaksi ja hirviöksi. Kuvien analyysillä voitiin todeta, että sponsoroiduilla lapsilla on merkittävästi vähäisempi toivottomuuden tunne, korkeampi itsetunto ja optimismin taso ja he ovat onnellisempia. Sateenvarjon piirtäminen tulkittiin osoitukseksi siitä, että lapsi kokee omaavansa keinoja hallita ympäristön uhkia.

Tietoisuus siitä, että jossain ulkomailla on ihminen, joka mahdollistaa koulunkäynnin, antaa lapselle toivon tulevaisuudesta ja uskon omiin mahdollisuuksiinsa. Hyvä itsetunto, oman tulevaisuuden odotukset, unelmat ja tavoitteet ovat mahdollinen pääsy pois köyhyydestä.

Tänään Bruce Wydick voikin täysin vakuuttuneena vastata: ”Jos haluat auttaa kehitysmaita, ryhdy koulukummiksi lapselle.”

Sponsoroi lasta ja muutat maailmaa oikeudenmukaisemmaksi. Autat hänet avunsaajasta avun antajaksi.

Pirjo Knuuttila, Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:n pj

Tutkimuksesta voit lukea lisääosoitteesta http://www.christianitytoday.com/ct/2013/june/want-to-change-world-sponsor-child.html

Palaa