Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Erityistarpeessa olevat lapset Kiinassa

KUMMIKSI hankkeelle TÄSTÄ

Hongkongilainen hyväntekeväisyysjärjestö Wave 5 toimii erityisesti sellaisten lasten tukemiseksi ja voimaannuttamiseksi, joiden vanhemmat ovat muuttaneet työn perässä maaseudulta kaupunkeihin ja jättäneet lapset sukulaisten tai perhetuttujen huostaan. Tuen piiriin kuuluu myös muita köyhiä ja marginaaliryhmiin kuuluvia lapsia.

Wave 5 jatkaa KLK:n aiemman kiinalaisen yhteistyökumppanin ZXGY:n keväällä 2016 aloittamaa  Erityistarpeessa olevien koululaisten tukiohjelman Kiinassa, Qinghain maakunnassa, Yushun kaupungissa ja sen lähialueilla yhteistyössä ZXGY:n kanssa.

Hankkeeseen valituille koululaisille hankitaan kummituella koulutarvikkeita ja katetaan elinkustannuksia. Paikallinen työntekijä vierailee säännöllisesti kylissä tarkistaen samalla, että lapset käyvät koulua ja että heillä on kaikki tarvittavat koulutarvikkeet.

MYÖS KERTALAHJOITUSMAHDOLLISUUS

Tähän hankkeeseen voi lahjoittaa myös kertaluontoisesti/satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Pankkitili:
Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry
IBAN FI62 8000 1401 8129 96
BIC DABAFIHH
Viitenumero: 30041

Keräyslupa RA/2018/915. Poliisihallitus 12.10.2018.
Voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Keräystuotto käytetään vuoden 2021 loppuun mennessä.