Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Arco Iris – Tukea ketchua-kansanryhmän koululaisille

KUMMIKSI LAPSELLE TÄSTÄ
Perun vuoristossa maanviljelys tapahtuu perinteisin menetelmin.

Perun vuoristossa maata viljellään perinteisin menetelmin.

TÄSSÄ KUMMIOHJELMASSA EI JUURI NYT OLE LAPSIA VAILLA KUMMIA

Pandemiatilanteen vuoksi lasten tietojen ja  kuvien kokoaminen ei nyt ole mahdollista.

Perussa, Huarazin kaupungin ympäristössä, yli neljän kilometrin korkeudessa meren pinnasta sijaitsee Mustien Kordillieerien vuorijono. Kyliin pääsee vuoren rinteitä mutkittelevia hiekkateitä pitkin. Kyläläiset puhuvat ketshuaa, joka on inkojen muinainen kieli. Koulua käyneet kyläläiset puhuvat myös espanjaa. Tavallisesti tytöt käyvät koulua vähemmän kuin pojat.
Kylien asukkaista noin 25 % on alle 14-vuotiaita. Toimeentulo on äärimmäisen köyhyyden tasolla. Kyläläiset harjoittavat maanviljelystä ja jonkun verran karjanhoitoa. Ravinnokseen he käyttävät pääasiassa omia tuotteitaan: vehnää, perunaa ja härkäpapuja. Kyläläiset asuvat savitiilistä rakennetuissa taloissa, joissa on maalattia ja kattomateriaalina joko olki, tiili tai pelti. Taloissa on yleensä kaksi huonetta, joista toinen on koko perheen makuuhuone ja toinen keittiö.

Canshanin alakoulun oppilaita Mustilla Vuorilla.

Canshanin alakoulun oppilaita vuoristossa.

kehityshankkeita kylissä

Arco Iris on paikallinen avustusjärjestö, jolla on kehityshankkeita Huarazin ympäristössä, Canchakutan, Canshanin, Chincayn, Matara Pampan, Rodeo Corralin ja Tuyo Granden kylissä. Hankkeiden tavoitteena on tukea koko kyläyhteisöjen kehittymistä ja parantaa siten jokaisen kyläläisen elinolosuhteita.
Hankkeita ovat esim. terveysasema, joka tarjoaa palveluita kaksi kertaa viikossa (mm. lasten neuvola ja perhesuunnittelu), koululaisten lisäopetus lauantaisin, koska monilla ketshuankielisillä lapsilla on vaikeuksista espanjankielisessa koulussa, ketshuankielinen esikoulu, jossa lapsille tarjotaan myös ateriat.

Kummi kaikille lapsille

Arco Iriksen tavoitteena on etsiä koulukummit jokaiselle mainittujen kylien lapselle. Noin 100 lapsella on suomalaiset kummit ja lisäksi usealla kymmenellä on espanjalaiset kummit.
Taloudellista apua, jonka kummi sitoutuu kuukausittain antamaan lapselle, ei anneta suoraan lapsen tai perheen käyttöön vaan se menee yhteiseen rahastoon, josta kustannetaan lapsen koulutus, ravitsemukseen liittyvät parannukset sekä terveydenhuolto.
3-5-vuotiaat lapset käyvät esikoulua omassa kylässä, mutta tätä vanhemmat käyvät kouluissa lähikylissä, jonne saattaa olla jopa puolentoista tunnin kävelymatka. Alakoulu kestää kuusi vuotta, yläaste ja lukio yhteensä viisi vuotta.

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry
Keräyslupa RA/2018/915. Poliisihallitus 12.10.2018.
Voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.