Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

CCDP – Tukea köyhistä köyhimmille

Kummiksi lapselle TÄSTÄ

SEURAAVAT LAPSET VAILLA KUMMIA TÄSSÄ KUMMIOHJELMASSA

Uusia kummilapsia saamme alkukesän aikana.

Creative Children Development Programme (CCDP) on kristillinen järjestö, jonka tavoite on edistää marginalisoituneista ryhmistä tulevien lasten oikeuksia, hyvinvointia ja kehitystä Pokharassa ja sitä ympäröivissä syrjäisissä maaseutukylissä.

Syrjäisen kyläkoulun koululaisia.

Syrjäisen kyläkoulun oppilaita.

Köyhät Pokharassa

Lasten vanhemmat ja erityisesti varattomat yksinhuoltajaäidit kaupungissa ovat suurissa vaikeuksissa yrittäessään hankkia elantoa perheelleen. Tilapäiset päivätyöt rakennuksilla tai muissa ruumiillisissa töissä antavat niukan leivän, josta ei useinkaan riitä vatsan täytteeksi kaikille. Äidin pitkien työpäivien ajan lapset ovat keskenään isompien huolehtiessa pienemmistään. Iltaisinkaan äidistä ei ole lasten huoltajaksi, kun raskas työ vie voimat.

Pokharassa sijaitsevan koululaisasuntolan lapset asuntolan kuistilla.

Pokharassa sijaitsevan koululaisasuntolan lapset kuistilla.

Maaseudun osattomat

Maaseudulla tilanne ei ole juuri parempi. Ellei perheellä ole omaa maatilkkua viljeltäväksi, töitä on sieltä vaikea saada. Metsästä voi löytyä syötäviä juuria ja lehtiä, joskus ehkä hedelmiäkin ruuaksi, mutta juuri muuta ei ole tarjolla. Asuntona on usein oksista kyhätty ja muovilla tai pellillä katettu hökkeli, jossa on maalattia ja sen keskellä nuotiopaikka.

Näissä olosuhteissa lapsilla ei ole mahdollisuutta koulunkäyntiin. Ei ole tarvittavia varoja, ei myöskään ulkoisia puitteita koulutehtävien tekemiseen. Koska kaikesta on puutetta, ei ole harvinaista, että tyttölapsen tultua murrosikään äiti voi myydä hänet ”työvoimaksi” Intiaan, mikä useimmiten merkitsee prostituutiota.

Asuntola ja tukea kotiin

CCDP järjestää koulutusta lapsille, joilla muutoin ei ole siihen mahdollisuutta. Järjestöllä on Pokharassa asuntola heikoimmista oloista tuleville lapsille. Asunnon lisäksi he saavat ruuan, terveydenhoidon, koulupuvun ja koulutarvikkeet sekä tarvittavaa huolenpitoa.

Niitä lapsia, jotka voivat käydä koulua kotoa käsin, tuetaan koulumaksujen- ja tarvikkeiden maksamisessa. Erityisesti panostetaan köyhien syrjäkylien lasten tukemiseen.

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry
Keräyslupa RA/2018/915. Poliisihallitus 12.10.2018.
Voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.