Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Himalajan Vapaakirkon (HVK) piirissä olevat lapset

KUMMIKSI LAPSELLE TÄSTÄ
Intia HVK

Alakoululaisia Himalajan Vapaakirkon työalueelta.

SEURAAVIA LAPSIA VAILLA KUMMIA TÄSSÄ OHJELMASSA.

Kummilapsiyhteistyö Himalajan Vapaakirkon kanssa Siligurin kaupungin lähiympäristössä Länsi-Bengalissa alkoi vuonna 2004. Kummilapset ovat pääasiassa alueen köyhien ja vähävaraisten kristittyjen tai erittäin vaatimattomalla kannatuksella työskentelevien seurakunnan työntekijöiden ja evankelistojen lapsia. Osa kummilapsista asuu kauempana Koillis-Intiassa, Baksaduarin, Jaigaonin ja Suntalabarin kaupungeissa ja niiden ympäristössä.

Perheet Intiassa ovat melko suuria. Kristityt pitävät usein huolta myös sairaista ja vanhoista sukulaisistaan, jotka asuvat heidän kodeissaan. Siten lasten koulutus muodostuu suurelle perheelle ylivoimaiseksi tehtäväksi ilman ulkopuolista tukea.

Alakoulussa koulumaksut eivät vielä ole kovin korkeat (joskin monelle perheelle nekin ovat liikaa), mutta yläakoulussa ja varsinkin lukiossa opiskelu on perheiden tulotasoon nähden kallista. Koulumaksujen lisäksi tarvitaan rahaa koulupukuun, kirjoihin ja muihin opiskelutarvikkeisiin, tenttimaksuihin, koulumatkoihin yms.

Osa kummilapsista asuu Jaigaonin kaupungissa sijaitsevassa, kristityn perheen ylläpitämässä koululaisasuntolassa. Jotkut näistä lapsista ovat orpoja ja otettu asuntolaan jo aivan pieninä. Osa asuntolassa asuvista on alakoulun jälkeen maaseudulta kaupunkiin yläkouluun siirtyneitä nuoria. Kaikissa maaseutukylissä kun ei ole yläkoulua lukiosta puhumattakaan.

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry
Keräyslupa RA/2018/915. Poliisihallitus 12.10.2018.
Voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.