Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Keräyslupa ja pankkitili

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:llä on keräyslupa toimintaan tarvittavien varojen hankkimiseksi.

Keräyslupa RA/2018/915. Poliisihallitus 12.10.2018.
Voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Keräystuotto käytetään vuoden 2021 loppuun menneessä.

Rahankeräyksellä kerätään varoja kehitysmaiden lasten koulutuksen, opetuksen ja
elämisen tukemiseen kummiohjelmien ja kummihankkeiden kautta. Kehitysmaiden
lasten koulutustuki ry tukee kerätyillä varoilla yhteistyökumppaniensa työtä
kohdemaissa, sekä kattaa yhdistyksen kotimaassa aiheutuvia keräystarkoituksen
mukaisesta toiminnasta aiheutuvia välittömiä kuluja, kuten tiedotus-, viestintä-,
kehitysyhteistyön hallinnointi- ja kehitysyhteistyön seurannasta aiheutuvia kuluja.

Pankkitili:
Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry
IBAN FI62 8000 1401 8129 96
BIC DABAFIHH
Viitenumero yleislahjoituksiin: 30012

Hankkeiden ja keräysten viitteet löytyvät kunkin hankkeen tai keräyksen yhteydestä.

Kaikista lahjoituksista käytetään suoraan lasten koulutuksen tukemiseen 80% ja joistakin keräyksistä täydet 100%.