Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Kummiohjelmat

KLK:lla on kummiohjelmia Ecuadorissa, Intiassa, Kiinassa ja Nepalissa.

Kummiohjelmassa saat itsellesi nimetyn kummilapsen, jonka koulutusta tuet säännölllisellä kuukausisummalla. Kannatussumma vaihtelee riippuen lapsen koulusta, luokka-asteesta ja siitä, asuuko hän kotona vai koululaisasuntolassa.

Kummilapsen koulutustuki kestää lukion loppuun saakka. Halutessasi voit tukea nuoren opiskelua myös lukion jälkeisissä jatko-opinnoissa.

Ryhtyessäsi kummiksi lapselle voit liittyä myös yhdistyksen jäseneksi.

ECUADOR, IPEE – BELLAVISTA ALTAN TUKIOPETUSOHJELMA

INTIA, WAASTA – DIVYA PRIMARY SCHOOL (DPS)

INTIA, HVK – TUKEA SILIGURIN JA YMPÄRISTÖKYLIEN KOULULAISILLE

KIINA, WAVE 5 – KOULUTUSTUKEA KÖYHIEN PERHEIDEN LAPSILLE

NEPAL, CCDP – TUKEA KÖYHISTÄ KÖYHIMMILLE

NEPAL, JHAMSIM NEPAL – TUKEA LHOMI-LASTEN KOULUTUKSEEN

NEPAL, INTERNATIONAL NEPAL FELLOWSHIP (INF) – TUKEA LAEPRASAIRAILLE

PERU, ARCO IRIS – TUKEA KETCHUA-KANSANRYHMÄN KOULULAISILLE