Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Lahjoitukset ja keräykset

KLK:n toimintaa voi tukea lahjoituksilla osoittamalla lahjoitussumman joko yleisesti akuutteihin ja tilapäisiin tarpeisiin tai johonkin nimetyistä hankkeistamme. Pienikin lahja on merkityksellinen.

Tarpeen vaatiessa järjestämme erityiskeräyksiä suurempien akuuttien tarpeiden täyttämiseksi kummikohteissamme. Olemme keränneet varoja mm. Nepalin maanjäristyksessä keväällä 2015 tuhoutuneiden kotien korjaamiseksi ja jälleenrakentamiseksi maaseutukylissä yhteistyökumppanimme Creative Children Development Programmen toimialueella.

Toimintaamme voi tukea myös merkkipäivälahjoituksella tai testamentilla. Samoin koulujen päivätyökeräykset (taksvärkkitulot) voi kohdistaa kummihankkeisiimme.

Kaikista lahjoituksista käytetään suoraan lasten koulutuksen tukemiseen 80% ja joistakin keräyksistä täydet 100%.

KERÄYSLUPA JA PANKKITILI

AKUUTIT JA TILAPÄISET TARPEET

KUMMIHANKKEET