Lahjoitukset

Lahjoitukset ja keräykset

Rahankeräyksellä kerätään varoja kehitysmaiden lasten koulutuksen, opetuksen, terveyden ja elämisen tukemiseen kummiohjelmien ja kummihankkeiden kautta. Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry tukee kerätyillä varoilla yhteistyökumppaniensa työtä kohdemaissa, sekä kattaa yhdistyksen keräystarkoituksen mukaisesta toiminnasta kotimaassa aiheutuvia välittömiä kuluja, kuten tiedotus-, viestintä-, kehitysyhteistyön hallinnointi- ja kehitysyhteistyön seurannasta aiheutuvia kuluja.

Tarpeen vaatiessa järjestämme erityiskeräyksiä suurempien akuuttien tarpeiden täyttämiseksi kummikohteissamme. Olemme keränneet varoja mm. Nepalin maanjäristyksessä keväällä 2015 tuhoutuneiden kotien korjaamiseksi ja jälleenrakentamiseksi maaseutukylissä yhteistyökumppanimme Creative Children Development Programmen toimialueella. Keräsimme varoja myös Divya Primary Schoolin peruskorjauksiin Intiassa ja kahden koululaisasuntolan rakennuskustannuksiin Nepaliissa.

Toimintaamme voi tukea myös merkkipäivälahjoituksella tai testamentilla. Samoin koulujen päivätyökeräykset (taksvärkkitulot) voi kohdistaa kummihankkeisiimme.

Kaikista lahjoituksista käytetään suoraan lasten koulutuksen tukemiseen 80% ja joistakin keräyksistä täydet 100%.

KLK:n toimintaa voi tukea lahjoituksilla osoittamalla lahjoitussumman joko yleisiin akuutteihin ja tilapäisiin tarpeisiin tai johonkin nimetyistä hankkeistamme. Pienikin lahja on merkityksellinen.

Tilitiedot

Saaja: Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry
IBAN: FI62 8000 1401 8129 96
BIC: DABAFIHH
Viitenumero yleislahjoituksiin: 30012

Lahjoituskohteet

Ecuador: Viite 30070 Viidakkoalueen kichwa-lasten tukiopetus
Intia: Viite 30067 Kausityöläisten lapset Divya Primary Schoolissa
Kiina: Viite 30041 Erityistarpeessa olevien lasten ja nuorten koulutus
Nepal: Viite 30038 Chhumsurin kyläkoulun kehittäminen (lhomit)
Nepal:  Viite 30025 Odharen kyläkoulun kehittäminen (köyhistä köyhimmät)
Nepal: Viite 30106 Pokharan koululaisasuntolasta vastaavan henkilön palkkatuki
Tansania: Viite 30151 Orpolasten koulutushanke

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:llä on keräyslupa toimintaan tarvittavien varojen hankkimiseksi.
Keräyslupa RA/2018/915. Poliisihallitus 12.10.2018.Voimassa 1.1.2019- 31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Keräystuotto käytetään vuoden 2021 loppuun menneessä.

Akuutit ja tilapäiset tarpeet

Yhteistyökumppaneillamme on eri maissa kertaluontoisia lasten koulutukseen ja hyvinvointiin liittyviä tarpeita, joihin tarvitaan varoja säännöllisten kannatusmaksujen ohella. Lahjasi näihin tarpeisiin on todella tervetullut.

Varoja käytetään mm. kummilapsilta tilapäisesti puuttuvien kannatusmaksujen maksamiseen ja kertaluontoisiin tukitoimiin, kuten koulun tai koululaisasuntolan pienimuotoiset korjaustyöt ja käyttötarvikkeet tai lapsen äkilliset suuret sairauskulut.