Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Orpolasten koulutushanke Tansaniassa

KUMMIKSI HANKKEELLE tästä
DCIM100GOPROGOPR0815.

Arushan alueen koululaisia.

Pohjois-Tansanian Arushan alueella on suuri määrä orpolapsia ja -nuoria, joiden vanhemmat ovat kuolleet joko AIDSiin tai muihin sairauksiin. Orpojen osa on kova, sillä yhteiskunta ei tarjoa heille minkäänlaista apua.

Orpolapset syrjäytymisvaarassa

Orvoiksi jääneet sijoitetaan jo ennestään suuriin sukulaisperheisiin. Arushan alueella elävät maasai-yhteisöt ovat hyvin köyhiä ja useimmat ihmiset ovat lukutaidottomia. Perheisiin sijoitettujen sukulaislasten perustarpeet jäävät usein täyttämättä eikä koulutukselle anneta juuri arvoa.

Oppilaat saavat koulussa myös aterian.

Oppilaat saavat koulussa myös aterian.

Monien orpolasten ja -nuorten on todella vaikeaa saada rahaa koulumaksuihin ja muihin koulukuluihin. Elämästä selviytyäkseen he kuitenkin tarvitsevat välttämättä koulutusta ja ammatin. Muutoin he päätyvät helposti katulapsiksi ja myöhemmin rikollisiin piireihin tai prostituutioon.

koulutusta, ruokaa ja terveyspalveluja

Paikallisen Ekenywan kylän naiset perustivat vuonna 2002 yhdessä muutaman lähetystyöntekijän kanssa WEPA-kansalaisjärjestön (Women Education Project Arumeru ) Arushan alueen orpolasten ja -nuorten auttamiseksi. WEPAn taustalla on Habari Maalum (Tärkeä Viesti) -lähetysasema, jonka suomenruotsalainen Fred Nyman perusti alueelle 40 vuotta sitten. Sen yhteyteen rakennettiin 2000 -luvun alussa Jericho-keskus, orpolasten ja -nuorten kerhotalo, jossa WEPA toimii. WEPA tukee koululaisia ja opiskelijoita maksamalla heidän koulumaksunsa, hankkimalla koulutarvikkeet ja -puvut sekä tarjoamalla kouluaterian ja terveyspalveluita.

säännöllinen tuki tarpeen

Paikallinen seurakunta pystyy avustamaan WEPAn työtä vain nimellisesti ja ulkomailta WEPA saa ainoastaan satunnaisia lahjoituksia. Säännöllinen koulutustuki on tarpeen, jotta mahdollisimman monet orpolapset pääsevät kouluun ja nuoret saavat ammatin.

KLK tekee yhteistyötä WEPAn kanssa koululaisten ja opiskelijoiden tukemiseksi. Orpolasten koulutushanke on yhteisöhanke, jolloin tuki käytetään koululaisten ja opiskelijoiden hyväksi ilman nimettyjä kummilapsia.

myös KERTALAHJOITUSmahdollisuus

Tähän hankkeeseen voi lahjoittaa myös kertaluontoisesti/satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Pankkitili:
Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry
IBAN FI62 8000 1401 8129 96
BIC DABAFIHH
Viitenumero: 30151

Keräyslupa RA/2018/915. Poliisihallitus 12.10.2018.
Voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Keräystuotto käytetään vuoden 2021 loppuun mennessä.