Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Pokharan kummihanke sai kokoaikaisen johtajan

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:n (KLK) yhteistyökumppani, nepalilainen kansalaisjärjestö Creative Children Development Programme (CCDP), sai kesällä 2017 kokoaikaisen johtajan. CCDP:n käytännön toimintaa Pokharassa pitkään opettajan työnsä ohessa vapaaehtoistyönä luotsannut Shankar Pantha aloitti CCDP:n kokoaikaisena toimistopäällikkönä heinäkuun alusta. Hän vastaa työssään mm. kummilapsihankkeesta ja -ohjelmasta, joihin CCDP saa tukea KLK:n kummitoiminnan kautta.

Myös Shankar Panthan kokoaikaisen työn mahdollistivat KLK:n kummit ja lahjoittajat, jotka tukevat säännöllisesti hänen palkkaustaan. Tarvitaan vielä pari kummia lisää, jotta hän voi saada palkkansa säännöllisesti. Myös yksittäiset lahjoitukset tarkoitukseen ovat tervetulleita.

CCDP:n toiminta alkoi 2000-luvun alussa muutaman rutiköyhän perheen lasten auttamisesta Pokharassa. KLK:n yhteistyökumppaniksi järjestö tuli vuonna 2003, jolloin se vuokrasi talon lasten koululaisasuntolaksi. Siitä alkaen KLK:n kummit ovat mahdollistaneet kymmenien CCDP:n kummiohjelman lasten koulunkäynnin.

Nyt CCDP on  noin 150 lapsen ja heidän perheidensä avustusjärjestö, jolla on Pokharan lisäksi toimintaa viidessä maaseutukylässä. Koululaisasuntolassa Pokharassa asuu lisäksi 18 lasta ja nuorta, jotka eivät voi asua kotonaan. CCDP:llä on kahdeksan työntekijää ja lisäksi ajoittain 1-2 vapaaehtoistyöntekijää.

CCDP tukee myös äärimmäisen köyhän Odharen kylän lapsia ja heidän perheitään. KLK osallistuu Odharen kyläkouluhankkeeseen, jonka kautta lapset saavat mm. tukiopetusta, ruokaa ja koulutarvikkeita. Kouluhankkeen ohessa vanhemmille opetetaan puutarhaviljelyä ja vuohenkasvatusta. Syyskuussa 2017 Odhareen valmistui KLK:n saaman lahjoituksen tuella rakennus kyseisiä tukitoimia varten./ PK