Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Uusi kummiohjelma alkoi Kiinassa

ZXGY:N koulutustukiohjelma Yushun Qinghaissa.

Maaliskuussa 2016 kiinalainen kristillinen järjestö Zheng Xuan Gong Yi (ZXGY) aloitti erityistarpeessa olevien koululaisten tukiohjelman Kiinassa, Qinghain maakunnassa, Yushun kaupungissa ja lähialueilla.

ZXGY on perustettu vuonna 2009 ja se toimii erityisesti  Yushun kaupungissa huhtikuussa 2010 maanjäristyksen seurauksena orpoutuneiden lasten auttamiseksi. Nykyisin toiminnan piirissä on myös muita Yushun lähialueiden erittäin köyhien perheiden lapsia, joista osa on orpoja tai yksinhuoltajien lapsia.

Ohjelmaan valituille koululaisille hankitaan kummituella koulutarvikkeita ja katetaan elinkustannuksia. ZXGY:n paikallinen työntekijä vierailee säännöllisesti kylissä tarkistaen samalla, että lapset käyvät koulua ja että heillä on kaikki tarvittavat koulutarvikkeet.

ZXGY on KLK:n tuttu yhteistyökumppani, sillä KLK tuki vuosina 2012-2015 Yushussa ZXGY:n Orpolasten kouluruokailuhanketta, josta järjestö otti kokonaisvastuun vuoden 2016 alussa.