Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Waasta – Divya Primary School (DPS)

DPSKummiksi lapselle TÄSTÄ

SEURAAVAT LAPSET VAILLA KUMMMIA TÄSSÄ KUMMIOHJELMASSA

Divya Primary School (DPS) on alakoulu Maligach Busteessa, noin 40 km päässä Siligurin kaupungista Länsi-Bengalissa, Intiassa. Pieni kyläyhteisö koostuu Kalimpongin vuorilta tulleista nepaleista, jotka hallitus siirsi pakolaisina tälle kaukaiselle tasangolle, kun he menettivät kotinsa maanvyörymässä v. 1968. Naapurikylissä asuu pakolaisia muilta Intian ja Bangladeshin alueilta.

omatoimista yritystä

Suurin osa kylän perheistä työskentelee läheisillä tee- ja ananasviljelmillä päivätyöläisinä. Koska työ on kausiluontoista, perheet jäävät vaille tuloja niinä kuukausina, kun työtä ei ole tarjolla. Vaikka vuosikymmeniä on jo kulunut, ja maassa on tapahtunut monenlaista kehitystä, Maligachin kaltaiset kylät on jätetty heitteille.

Lasten koulutus ei ole ensisijainen asia kodeissa, jossa eletään köyhyysrajan alapuolella. Ymmärrettyään lasten koulutuksen tärkeyden kylän johtaja perusti pienen nepalinkielisen alakoulun v. 1997 maapalstalle, jonka hän ja toinen kylänvanhin lahjoittivat tarkoitukseen. He palkkasivat opettajan ja aloittivat koulun, johon tuli muutamia oppilaita. Koulu suljettiin ja avattiin uudelleen kolme kertaa, koska kyläläisillä ei ollut riittävästi tietoa koulutoiminnan pyörittämisestä. He eivät myöskään pystyneet vastaamaan koulun hallinnollisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Hanketuella pysyviä tuloksia

Vuonna 2003, kun paikallinen kristillinen avustusjärjestö Waasta perustettiin maaseudun naisten ja lasten aseman vahvistamiseksi, organisaatio otti Divya Primary Schoolin yhdeksi hankkeekseen. Tänään DPS on hindinkielinen keskikokoinen ala-aste, jossa on 152 oppilasta esikoululaisista neljäsluokkalaisiin. (Sopii erityisen hyvin kummikohteeksi henkilöille/ ryhmille, jotka haluavat sitoutua vain muutamaksi vuodeksi tai haluavat kummilapseksi esi- tai alakouluikäisiä lapsia – esim. pyhäkouluryhmät.) Erilaisia etnisiä taustoja edustavat oppilaat tulevat Maligachista ja naapurikylistä. Koulussa on kuusi opettajaa, jotka opetustyön lisäksi hoitavat hallinnon ja muun toiminnan. Koulu seuraa valtion koulujen opetusohjelmaa.

WAASTA on perustanut rahaston opettajien palkkausta, puutteenalaisten lasten tukemista, koulutarvikkeiden hankkimista ja lasten vuotuisia terveystarkastuksia varten.
Järjestö painottaa voimakkaasti koulunkäynnin jatkamisen tarpeellisuutta alaluokkien jälkeenkin. Suuri osa lapsista, jotka ovat suoriutuneet neljänneltä luokalta DPS:sta viimeisten kolmen vuoden aikana, ovat menneet jatkoluokille 20 km:n päässä sijaitsevaan valtion kouluun.

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry
Keräyslupa RA/2018/915. Poliisihallitus 12.10.2018.
Voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.