Yhdistys

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry (KLK) tukee kaikkein köyhimpien perheiden ja orpolasten koulutusta kehitysmaissa. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Se on ollut koko toimintansa ajan läheisessä yhteydessä myös Suomen Vapaakirkon kansainvälisen työn sektoriin.

KLK:n kautta koulutustukea saa noin 400 nimettyä kummilasta – ja saman verran kummihankkeiden piirissä olevia lapsia – kuudessa maassa Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Kummeja on mukana toiminnassa noin 450.

KLK on perustettu vuonna 1983. Sillä on kohdemaissa pitkäaikaisia luotettavia yhteistyökumppaneita, joiden kautta tuki ohjautuu luotettavasti perille.

Yhdistyksen toiminta siirtyy vuoden 2021 alusta Suomen Vapaakirkon kansainvälisen työn alaisuuteen. Samalla yhdistys purkautuu, mutta kummitoiminta jatkuu edelleen samoilla periaatteilla kuin tähänkin saakka.

Yhteystiedot

kummilapset(at)svk.fi
010 3288 013
050 441 3190
www.klkry.net

Kummilapsisihteeri
Pirjo Kuosmanen
Yhteystiedot yllä

Postiosoite:
Kummilapsitoimisto
Sairaalankatu 5-7
33100 TAMPERE

Yhdistyksen jäsenyys

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:n (KLK) jäseniksi voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet henkilöt sekä yhdistykset ja yritykset. Jäseneksi liittyminen ei  edellytä kummiutta. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2020 on 24 €.

Johtokunta

Puheenjohtaja Pirjo Knuuttila
pirjo.knuuttila(at)kotifimnet.fi
Satu Kekomäki
Jyri Kranz
Sirpa Kranz
Teija Loponen
Lea Mäki, varajäsen
Terttu Sulkamo, varajäsen
Pirjo Kuosmanen, kokoussihteeri

Hyvä tietää

Alla hyödyllistä kummilapsitoimintaan liittyvää asiaa, johon on hyvä tutustua.

Kummin käsikirja

Kummin käsikirjasta löydät yksityiskohtaista tietoa KLK:n kummilapsitoiminnasta.

Kummilapsijärjestöjen yhteinen eettinen ohjeisto

Kummilapsijärjestöjen yhteinen eettinen ohjeisto edistää lasten perusoikeuksia ja painottaa lapsen koskemattomuutta.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on lasten ihmisoikeuksien perusasiakirja.

Yhteydenpito kummilapseen

Kummilapsen kirjeet kummille tulevat KLK:n kautta, koska paikallisten yhteistyöjärjestöjen on sekä helpompi että halvempi lähettää suurempi määrä kirjeitä yhdellä kertaa ja samaan osoitteeseen. KLK toimittaa kirjeet kummeille.

Yhteistyökumppanit

Taustaa

Perustaminen

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry – tuttavallisemmin KLK – on toiminut lasten koulutuksen hyväksi eri puolilla maailmaa yli 36 vuotta. 1980-luvun alussa Suomen Vapaakirkon lähetyslääkärit Reino Alho ja Taisto Valta kertoivat ystävilleen Suomessa lähipiirissään olevien lasten koulutustuen tarpeesta kehitysmaissa ja niin ystävät alkoivat tukea köyhien perheiden lapsia. Mutta koska tarve oli suuri, pian perustettiin yhdistys lasten koulutuksen tukemiseksi. Yhdistyksen perustajajäseninä oli kolme pariskuntaa.

Perustamiskokouksessa 7. toukokuuta 1983 yhdistys nimesi kaksi koululaista, joiden kannatusta ryhdyttiin tukemaan. Toinen oli Bhutanista, toinen Nepalista. Yhdistykseen tuli uusia jäseniä lähinnä henkilökohtaisten suhteiden välityksellä. Toisena vuotena alettiin tukea muutamia oppilaita Indonesiassa ja Intiassa. Lisäksi annettiin varoja koulun peltikattoa varten nepalilaiseen lhomi-kylään.

KLK:n perustajajäsenet vuonna 1983.

Rekisteröityminen ja tiedottaminen aktivoituu

KLK:n esittelypiste Vapaakirkon keäjuhlilla 1990.

Kolmantena vuonna uusi kannatettava opiskelija saatiin Tansaniasta. Lokakuussa 1985 yhdistys rekisteröitiin, minkä jälkeen toiminta aktivoitui huomattavasti. Vuonna 1986 kannatettavia koululaisia oli 10 ja seuraavana vuonna 22.

Vuonna 1988 toiminta alkoi laajeta. Yhdistys painatti esitteen, varasi esittelypisteen Suomen Vapaakirkon kesäjuhlille ja sai vapaaehtoisen tiedotussihteerin, joka kirjoitti artikkeleita yhdistyksen toiminnasta. Vuoden lopussa kannatettavia lapsia oli jo 36, vaikka osa aiemmista opiskelijoista päätti koulunsa. Uusiksi kohdemaiksi saatiin Malesia ja Kenia. Seuraavana vuonna kannatettavien määrä nousi 70:een. Sadan kummilapsen raja rikkoutui v. 1991, jolloin tuen piiriin otettiin myös opiskelija Somaliasta. Vuonna 1992 uudeksi kohdemaaksi tuli Etiopia.

Työ laajeni Etelä-Amerikkaan. Ecuadorista saatiin koululaisia vuonna 1995, samana vuonna kannatus päättyi Malesiassa. Somalia ja Tansania jäivät pois kannatuksen piiristä v. 1999, mutta tilalle saatiin lapsia Kiinasta. Vuonna 2000 rikkoutui 150 kummilapsen raja. Thaimaasta tuli kaksi kummilasta v. 2002.

Uusi kasvun aika

Kaksikymmentä vuotta toimintaa pyöritettiin vapaaehtoistyönä, mutta kummilasten määrän noustessa pariinsataan yhdistys palkkasi osa-aikaisen sihteerin vuoden 2003 alusta. Vuonna 2007 Perusta tuli uusi kohdemaa, josta kasvoi pian yksi KLK:n suurimmista kummikohteista.

Palkatun työntekijän saaminen on luonnollisesti vaikuttanut KLK:n toiminnan kehitykseen.Tänään KLK:n kummiohjelmissa Aasiassa ja Etelä-Amerikassa yhteensä noin 400 kummilasta, lisäksi KLK:n kummihankkeiden piirissä on toiset 400 lasta. Kummeja on noin 450. Kiinnostusta lasten auttamiseen riittää, joten tulevaisuuskin näyttää valoisalta.

KLK:n esittelyteltta Vapaakirkon kesäjuhlilla.